Ảnh đại diện Hương (ZY6022)
Bế *** Hương
28/12/1994
0988630***
Hà Nội
huonghuong2***@gmail.com
Nữ
Xóm Trại ***, Xã Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết