Ảnh đại diện Trâm (ZY6118)
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
26/06/1998
0973769***
Tp Hồ Chí Minh
tram.nguyen26***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết