Ảnh đại diện Ngân (ZY8456)
*** Ngân
11/08/1996
0938024***
Tp Hồ Chí Minh
nganlalan***@gmail.com
Nữ
Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
600 USD
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết