Ảnh đại diện Thuỷ (ZY8975)
Trần Thị Lệ Thuỷ
29/06/2000
0337027***
Tp Hồ Chí Minh
tranthilethuydl1.2***@gmail.com
Nữ
*** Lê Lai, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết