Ảnh đại diện Thiệp (ZY9049)
Phan *** Thiệp
11/07/1995
0388702***
Tp Hồ Chí Minh
phanthiep***@gmail.com
Nữ
*** Văn Chung, Tân Bình, tp HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết