Ảnh đại diện Trà (ZZ0213)
Phạm Thị *** Trà
02/06/1997
0376014***
Hà Nội
thutra97***@gmail.com
Nữ
*** Trung Hoà- Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết