Ảnh đại diện Xuân (ZZ0875)
Văn *** Xuân
24/06/1996
0964996***
Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế
vanthixuan***@gmail.com
Nữ
Thôn ***, Điền Hòa, Phong Điền
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết