Ảnh đại diện Hoa (ZZ1627)
Nguyễn *** Hoa
11/07/1994
0832492***
Thanh Hóa
nguyenhoa9***@gmail.com
Nữ
Hoằng hóa- Thanh Hóa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Thanh Hóa
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết