Ảnh đại diện Thảo (ZZ2287)
Huỳnh *** Thảo
24/02/1996
0939039***
Tp Hồ Chí Minh
thaohuynh99***@gmail.com
Nữ
*** Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết