Ảnh đại diện Phương (ZZ4404)
Trần *** Phương
30/10/1996
0372417***
Hà Nội, Hải Phòng
trannhaphuong***@gmail.com
Nữ
Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Hải Phòng
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết