Ảnh đại diện Khuê (ZZ4427)
Trương *** Khuê
25/02/1995
0908987***
Tp Hồ Chí Minh
tmk.rosa2***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết