Ảnh đại diện My (ZZ5965)
Đặng *** My
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2014 đến 2014: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại công ty TNHH SX MTV ÁnhBình (A&B Engineering Import and Export Corp)
Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp: khả năng làm việc nhóm tốt (tinh thần hợp tác cao).
- Có khả năng làm việc độc lập.
0 Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin.
- Kỹ năng tư vấn dựa trên thông tin đã có.
- Tin học: sử dụng tốt vi tính văn phòng, thành thạo mạng xã hội.
- Tiếng Việt: lưu loát, có khả năng diễn đạt.
- Tiếng Anh: TOEIC 525.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân từ 2009 - 2014 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật