Ảnh đại diện Thùy (ZZ6207)
Nguyễn *** Thùy
23/11/1996
0983952***
Hải Phòng, Quảng Ninh
nguyenduongthu***@gmail.com
Nữ
Quảng Yên, Quảng Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hải Phòng, Quảng Ninh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết