Ảnh đại diện Hảo (ZZ7179)
Trần Thị *** Hảo
12/07/1988
0938223***
Tp Hồ Chí Minh
haotran.b***@gmail.com
Nữ
*** Trần Xuân Soạn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết