Ảnh đại diện Liêm (AB0638)
Nguyễn Hữu Liêm
28/06/1994
0799207***
Tp Hồ Chí Minh
huulieml***@gmail.com
Nam
*** đường số 15, phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết