Ảnh đại diện NAM (AB3833)
TRẦN *** NAM
12/07/1986
0961122***
Cà Mau
nam.trhoang1***@gmail.com
Nam
Khóm ***, P.Tân Xuyên, TP. Cà Mau
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trưởng/Phó phòng
Cà Mau
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết