Ảnh đại diện Thiện (AB4319)
Bùi *** Thiện
18/02/1993
0911726***
Tp Hồ Chí Minh
buitrithien1***@gmail.com
Nam
Bình Tân - Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết