Ảnh đại diện Hải (AB9874)
*** Hải
25/05/1991
0909835***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vuhai.f***@gmail.com
Nam
*** Ấp Đình xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Cao đẳng
Độc thân
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Marketing
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết