Ảnh đại diện Lô (AC0141)
Phan ***
25/02/1997
0964007***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
phanlo2***@gmail.com
Nam
*** Lê Văn Lương, Nhà Bè , TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
3 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết