Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Cường
Dương *** Cường
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Trung tâm nghiên cứu Pháp luật và chính sách phát triển bền vững
Từ 2018 đến 2018: Nhân viên tại Công ty Luật TNHH AMC (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- Kỹ năng tranh luận
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng sáng tạo
- Kỹ năng lắng nghe
Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

- Bằng cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)
Mục tiêu nghề nghiệp

Công việc ổn định, gắn bó lâu dài. Tìm kiếm cơ hội hoàn thiện bản thân, cơ hội thăng tiến và thành công trong công việc.
Góp phần xây dựng công ty lớn mạnh và tăng thu nhập cho bản thân.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848