Ảnh đại diện PHÚC (AE7649)
NGUYỄN *** PHÚC
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Bán thời gian tại Công Ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California
Kỹ năng

Em có khả năng xử lý tình huống với khách hàng khi họ nóng giận hoặc có phàn nàn về công ty
Em có thể tư vấn một cách ngắn gọn dễ hiểu các qui định của pháp luật trong mảng dân sự
Em có thể giao tiếp bằng tiếng anh
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- MOS Excel, MOS Word từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Mở TP.HCM (ngành học: Luật Dân sự)
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn chính yếu của em là học hỏi càng nhiều càng tốt kiến thức trong lĩnh vực luật mà em đang theo học.