Ảnh đại diện Vũ (AH7042)
Dương ***
Thông tin nghề nghiệp

Cộng tác viên
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp