Ảnh đại diện Phước (AL0986)
Phạm *** Phước
02/06/1996
0393138***
Tp Hồ Chí Minh
congphuoc***@gmail.com
Nam
*** Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết