Ảnh đại diện Hoàn (AL7766)
Trần *** Hoàn
07/07/1993
0888337***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
hoan***@gmail.com
Nam
Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết