Ảnh đại diện HUY (AO0659)
TRẦN *** HUY
16/09/1994
0942237***
Tp Hồ Chí Minh
tranquochuy1691***@gmail.com
Nam
*** Buu Dinh Street, Ward 5, District 6, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết