Ảnh đại diện Cường (AP3862)
Nguyễn *** Cường
26/05/1989
0967263***
Khánh Hòa
vancuon***@gmail.com
Nam
Nha Trang, Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Khánh Hòa
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết