Ảnh đại diện Đại (AS5620)
Nguyễn *** Đại
12/07/1995
0378597***
Hải Phòng
tiendai***@gmail.com
Nam
Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hải Phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết