Ảnh đại diện Cao (AT7555)
Trần *** Cao
02/08/1990
0983781***
Hà Nội
namcao290***@gmail.com
Nam
Xã Thọ An, huyện Đan Phương, Tp. Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Hà Nội
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết