Ảnh đại diện Khả (AW0053)
Nguyễn Ngọc Khả
16/08/1996
0981876***
Tp Hồ Chí Minh
ngockha16081***@gmail.com
Nam
*** Đường 3/2 Phường 10 Quận 10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh
, triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2020 đến hiện nay: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Công ty Luật TNHH MTV Khang Minh
Thực hiện gọi điện thoại và gặp trực tiếp Khách hàng để làm việc về khoản vay còn thiếu tại các ngân hàng, thuyết phục khách hàng cam kết thanh toán số tiền còn thiếu bên ngân hàng

Từ 2020 đến 2020: Chuyên viên tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
Gọi điện cho khách hàng để nhắc nhở, thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn.
Giải thích các thắc mắc liên quan đến những khoản nợ quá hạn và phí phạt trễ hạn cho khách hàng.
Kiểm tra và gửi yêu cầu điều chỉnh những trường hợp đặc biệt như sai số hợp đồng, tiền bị treo chưa nhập, hủy phí phạt trễ hạn… khi nhận được thông tin của khách hàng
Báo cáo trưởng nhóm những trường hợp có nghi ngờ gian lận

Từ 2021 đến 2022: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK
Gọi điện cho khách hàng để nhắc nhở, thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn.
Tiến hành xác minh tại địa phương, tổ trưởng.
Giải thích các thắc mắc liên quan đến những khoản nợ quá hạn và phí phạt trễ hạn cho khách hàng.
Kiểm tra và gửi yêu cầu điều chỉnh những trường hợp đặc biệt như sai số hợp đồng, tiền bị treo chưa nhập, hủy phí phạt trễ hạn… khi nhận được thông tin của khách hàng
Báo cáo trưởng nhóm những trường hợp có nghi ngờ gian lận

Từ 2022 đến 2022: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Ngân hàng Hàng Hải MSB
Gọi điện cho khách hàng để nhắc nhở, thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn.
Tiến hành xác minh tại địa phương, tổ trưởng.
Giải thích các thắc mắc liên quan đến những khoản nợ quá hạn và phí phạt trễ hạn cho khách hàng.
Kiểm tra và gửi yêu cầu điều chỉnh những trường hợp đặc biệt như sai số hợp đồng, tiền bị treo chưa nhập, hủy phí phạt trễ hạn… khi nhận được thông tin của khách hàng
Báo cáo trưởng nhóm những trường hợp có nghi ngờ gian lận

Từ 2022 đến 2024: Chuyên viên tại Công ty Tài Chính HDSAISON
Gọi điện cho khách hàng để nhắc nhở, thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn.
Tiến hành xác minh tại địa phương, tổ trưởng.
Giải thích các thắc mắc liên quan đến những khoản nợ quá hạn và phí phạt trễ hạn cho khách hàng.
Kiểm tra và gửi yêu cầu điều chỉnh những trường hợp đặc biệt như sai số hợp đồng, tiền bị treo chưa nhập, hủy phí phạt trễ hạn… khi nhận được thông tin của khách hàng
Báo cáo trưởng nhóm những trường hợp có nghi ngờ gian lận
Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục khách hàng
chăm chỉ trong công việc, hoàn thành công việc được giao
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng thích ứng công việc nhanh
Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân từ 2015 - 2019 tại Học viện Hành chính Quốc gia (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật Trường Đại học Kinh tế - Luật từ 2020 - 2022 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Dân sự)
Mục tiêu nghề nghiệp

Luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao
Gắn bó với công việc
Mong muốn chỗ làm cống hiến bản thân và có cơ hội thăng tiến tốt