Ảnh đại diện Xinh (ZC3999)
Nguyễn *** Xinh
12/07/1995
0888668***
Hà Nội
thanhtrucp***@gmail.com
Nữ
*** Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
MarketingKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết