Ảnh đại diện TRANG (ZD8172)
NGUYỄN THỊ *** TRANG
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp