Ảnh đại diện Thi (ZI0095)
Nguyễn *** Thi
01/08/1996
0859941***
Tp Hồ Chí Minh
minhthinguyenmailforw***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Đình Tuý, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết