Ảnh đại diện Cúc (ZI1663)
Đoàn Thị *** Cúc
21/06/1989
0983783***
Tp Hồ Chí Minh
cuctkd***@gmail.com
Nữ
*** Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
50 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết