Ảnh đại diện Hằng (ZK0565)
Trần *** Hằng
12/07/1995
0345111***
Bình Thuận
Hangtran12***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Thị Khá, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Thuận
8 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết