Ảnh đại diện Phương (ZK7310)
Nguyễn Lê *** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp