Ảnh đại diện Sang (ZO8224)
Đỗ *** Sang
02/06/1996
0899345***
Đà Nẵng
dothisang1***@gmail.com
Nữ
*** Doãn Uẩn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Đà Nẵng
4 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết