Ảnh đại diện Nhung (ZO9833)
Hà Lê Kim Nhung
08/05/2003
0935503***
Tp Hồ Chí Minh
nhunghlk2150***@st.uel.edu.vn
Nữ
*** Lương Định Của, Khu phố Tân Hòa, phường. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
, triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Tìm kiếm và chọn lọc thông tin: Tổng hợp tin tức khá tốt từ các trang web.
Giao tiếp: Dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc.
Tin học văn phòng: Thông thạo các Word, Excel, Powerpoint
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật