Ảnh đại diện Thúy (ZP2136)
Nguyễn Thị *** Thúy
03/08/1997
0969598***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thuyynguye***@gmail.com
Nữ
Chung cư An phú đông, đường Vườn Lài quận 12, TP Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết