Ảnh đại diện Tiên (ZP7007)
Nguyễn Ngọc *** Tiên
24/05/1999
0934156***
Tp Hồ Chí Minh
nnmt1***@gmail.com
Nữ
KTX Khu B, ĐHQG
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp lý
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết