Ảnh đại diện Mừng (ZS1739)
Huỳnh *** Mừng
02/08/1997
0964045***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương
ngocmunghuyn***@gmail.com
Nữ
Lương Hà - IaBlứ - ChưPứh - Gia Lai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết