Ảnh đại diện Hằng (ZY1022)
Nguyễn Thị *** Hằng
18/02/1994
0386835***
Hưng Yên
hang1802.***@gmail.com
Nữ
Tân Quang- Văn Lâm - Hưng Yên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hưng Yên
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết